Nes

Bilde fra Årners sentrum

Velkommen til Nes

Nes kommune har sitt hovesete i Årnes, det bor ca 21240 personer her i denne kommune.nes Kommune består av følgende tettsteder,Årnes ,Fjellfoten, Oppakermoen,Haga ,Skogrand,Brårud,Vormsund,Tomteråsen,Kampå  og Neskollen


I Nes Kommune er Neskollen den raskets utbygde delen


Tettstedet Vormsund var det opprinnelige kommunesenteret i Nes herred, men stasjonsbyen Årnes overtok gradvis etter at Kongsvingerbanen ble bygget. I dag finner en rådhus og kommunesentrum i Årnes, som opprinnelig var kapellani under det daværende hovedsognet Nes med sentrum ved Vormsund. I dag er Årnes prostesete for prosten i Østre Romerike prosti. Kampå i Fenstad, Brårud, Opakermoen og Skogrand i Skogbygda (Ingeborgrud) er mindre tettsteder i nordre og østre del av kommunen og i sør og i øst finner vi de større tettstedene Auli, Haga, Tomteråsen og Neskollen. Svanfossen som regulerer Norges største innsjø Mjøsa ligger i Fenstad. Årnes kjennetegnes fortsatt i dag som en stasjonsby fra det 19. århundre, mens Nes hovedsogn utpreges av monumentalbygninger i og omkring Vormsund, bl.a Nes kirkeruiner, Nes kirke, Ullershov og Disen gårder.

Nes