Nannestad

Nannestad Videregående skole


Nannestad er en kommune i Akershus. Den grenser i nord mot Gran og Hurdal, i øst mot Eidsvoll og Ullensaker, i sør mot Gjerdrum, og i vest mot Nittedal og Lunner.


Tettstedene Maura, Åsgreina, Eltonåsen, Steinsgård ligger i Nannestad og utgjør sammen med Teigebyen de fem største tettstedene og boligområdene i Nannestad. Teigebyen (kommune- og administrasjonssentrum)blir ofte feilaktig kalt Nannestad.


Nannestad kommune er, sammen med Ullensaker kommune, vertskommune for Oslo lufthavn Gardermoen. Det bor cirka 12500 innbyggere i Nannestad.


Det bor 2 kjenet skiløpere her : Bjørn Dæhlie og Thomas Alsgaard, samt en poplær programleder på rv2 Katrine Moholt