Hjem

Velkommen til øvre romerike

Øvre romerike med sine kommuner har hatt en enorm økning i bosettinger etter at hovedflyplassen ble lagt til Gardermoen i 1994. Det bor nå ca

94 000 mennesker her i vårt område som stadig øker. I all hovesak skyldes det nok at vi har fått hovedflyplassen.

Det har også medføret at en rekke nye næringer har funnet veien hit

Vi vokser i omfang

Øvre romerike vokser i omfang både når det gjelder bebyggelse og næringsliv

Bo godt her

Det ligger til rette for å få et flott øvre romerike

Fredsstjernen av Vebjørn Sand ligger i næringsparken like ved E 6 og kan ses av de fleste som passer enten på vei til Gardermeoen eller  videre nordover


Velkommen til Øvre Romerike her skal vi forsøke å gi litt informasjon om de ulike kommunene her i vårt område

Oslo Lufthavn  Gardermoen

Ofisielt åpnet i 1998

Det var lenge uvist om vi skulle få en hovedflyplass her på øvre romerike men i 1992 ble det besluttet at den nye hovedflyplassen skulle ligge her. i 2014 benyttet ca 24 millioner passasjerer seg av OSL,gardermoen. Det bygges stadig ut her så det er et ønske om å få en ny rullebane på plass i løpet av 10 år da nåværende kapasiet snart er sprengt. Det er bygget ca 52000m2 og kapasiteten på lufthavnen  har økt med 34 innsjekkinksskranker, den ble åpnet offisielt  den 27 april 2017.
Nyheter

Alle de seks kommunene på Øvre Romerike, Gjerdrum, Nannestad, Ullensaker, Eidsvoll, Hurdal og Nes, hadde over to prosent befolkningsvekst i 2016. De to kommunene ved foten av Romeriksåsene, Gjerdrum og Nannestad, hadde over tre prosent vekst.